Stránky

středa, března 01, 2006

Kompetence maloobchodu vs kompetence výrobce

The Retail Bulletin (UK) přináší v krátké zprávě o vyhlášení výsledků ankety o nejlepšího obchodníka a výrobce (Tesco a P&G) zajímavý pohled na kompetence maloobchodu a výrobce.

The survey showed the characteristics of a leading retailer to include: sales and profit growth; a strong customer focus; an integrated supply chain; a distinct business model, and strong collaborative relationships. Tesco is considered to be "one step ahead of its competitors", and other best-in-class retailers include Wal-Mart, Aldi, Lidl and Ikea.

The characteristics of a leading manufacturer include innovation; effective brand management; speed to market; excellent customer management, and scale and agility of the supply chain. P&G is the most admired manufacturer for its "leading edge and scale", and other best-in-class manufacturers include Dell, Ferrero, Müller and Unilever.


V kontextu nedávné debaty v Trend Marketingu (Mají prodejci budovat značky? TM, 22/2/2006) mi výše uvedená komplemetarita retailu a výrobců přišla velmi smysluplná. Také upozorňuji na pořadí, ve kterém jsou jednotlivá kritéria uvedena. Inovace a efektivní řízení značky jsou pro výrobce prioritami č. 1 a 2. Je osvěžující občas si to připomínat - zejména v našem domácím tržním prostředí, kterému nezdravě dominuje maloobchod, ve kterém se inovace často omezuje na papouškování závěrů spotřebitelských diskusních skupin a řízení značky bývá ztotožňováno s třicetivteřinovým TV spotem.
Okomentovat