Stránky

úterý, října 23, 2007

Konference Forum Media: Panel Poradci v komunikaci


Dostal jsem pozvání na konferenci Forum Media 2007, kde vystoupím 25/11 kolem 11:00 v panelu Poradci v komunikaci. Panel povede Hynek Cimoradský z FAIRBROTHER LENZ ELEY. Hynek poslal účastníkům panelu otázky, které by mohly tvořit osu diskuse:
 1. Kdo je poradce, jak pracuje a jakou by měl mít kvalifikaci?
 2. Jaké přínosy má práce poradce pro klienty, a pro jaké klienty má význam si poradce najmout?
 3. Jak je tato služba cenově náročná?
 4. Jak měřit efektivitu práce poradců?
 5. Shrnutí - Proč a kdy používat /nepoužívat poradce
Chápu, že je třeba udělat tuto gründerskou práci a uvádím tyto pracovní poznámky. Tedy:

Kdo je poradce, jak pracuje a jakou by měl mít kvalifikaci?

Nejsem si vědom, že by existovala nějaká všeobecně přijímaná definice poradce. Nabízím tuto verzi: Poradce je role (spíše než zaměstnání či povolání) v téměř dramatickém smyslu. Jde o strukturální roli - podobně jako u rolí klauna, milovníka či padoucha v klasických dramatických žánrech se můžeme o roli poradce opřít jako o poměrně silnou konstantu dramatické konstrukce. Přichází zvenčí děje (firmy), typicky zosobňuje archetyp Vědění, uvnitř děje (firmy) je katalyzátorem změny (ne nutně k lepšímu), polarizuje vztahy dramatis personae (pracovníků firmy).

Jiný, funkční pohled na poradce ho kreslí jako zásobník znalostí: poradce přichází "vylít" svůj kbelík know-how na hlavy útrpných zástupců klienta. Klíčový je přitom tento akt transmise - kvalita vylitého bývá často diskutabilní. Není důležitá, protože znalosti poradce jsou magicky nadány nezpochibnitelnou autoritou. Poradce i tady zůstává vně.

Poradce také bývá zařazován jako "manipulátor" (toto spíše platí o poradcích politických stran a vůdců, případně celeberit).

Poradce pracuje zejména na "magii jména" - nikdo nechce bezejmenného poradce, na druhé straně nikdo si nenechá radit od někoho, koho zná až příliš dobře. Poradce zvyšuje magické účinky svého jména a svých manter několika způsoby:
 • volbou co nejobskurnější specializace a konzultačního paradigmatu, které posléze prosadí jako střední proud
 • přednáškami
 • psaním
 • zvyšováním hodinové sazby
Kvalifikace poradce je neuralgickým bodem diskusí o hodnotě a smyslu poradenství. (Uhm, tedy pokud takovéto diskuse někdy zažijeme.) Například dnes otázka kvalifikace vyvstává v souvislosti s poradenstvím v oblasti značky (alias brandingu). Kdo je zde povolán? Výzkumníci (kvalifikovaní původně jako sociologové, statistici, psychologové...)? Designéři (kvalifikovaní původně jako výtvarníci, grafici, DTP operátoři, gymnazisté...)? Akademici (původně lingvisti, sémiologové, antropologové, etnografové, kulturologové...)? Pracovníci reklamních agentur (původně pracovníci reklamních agentur)? Co kvalifikuje člověka jako "poradce přes branding"? Jak v této otázce nerozeznat skrytou obavu: "Kdo číhá na moji práci?" Mojí (mírně tautologickou) odpovědí na otázku kvalifikace v poradenství je: Kvalifikován je ten, kdo si poctivě položí otázku po smyslu kvalifikace a pokusí se na ní odpovědět. Jinými slovy - kdo, jak a proč určuje kvalifikační standard a k čemu tento standard přispívá. Po ovoci jejich...

Jaké přínosy má práce poradce pro klienty, a pro jaké klienty má význam si poradce najmout?

Tuto otázku je třeba položit zejména klientům poradců. Obecnně lze na ní odpovědět jen velmi nezajímavě a neinspirativně. Zkusme:
 • Klient je konfrontován s nezávislým názorem?
 • Klient čerpá z často mezioborového know-how poradce?
 • Práce poradce má význam pro klienty, kteří si jej mohou dovolit?
Ne, toto nejsou inspirativní odpovědi. Jedna však přece: Pracovat s poradcem (alespoň v mém oboru) znamená vydat se na cestu.

Jak je tato služba cenově náročná?

Mí klienti obvykle za moje konzultace platí kolem €80 - €100 za hodinu; záleží to na náročnosti a rozsahu projektu. Hodinová sazba však není jediný způsob, jak za konzultanty platit - do úvahy přichází i pevně stanovená projektová cena či jiné formy honorování.

Jak měřit efektivitu práce poradců?

Prostřednictvím poradců, kteří měří efektivitu :) Vážně - je mnoho ověřených způsobů, jak měření efektivity čehokoliv nastavit. V zásadě zde (myslím u nastavení měření efektivity) platí: kvalita na vstupu = kvalita na výstupu. Setkal jsem se i s měřením efektivity poradce formou všelidového firemního hlasování. Jen tak tak jsem stihl utéct.

Shrnutí - Proč a kdy používat/nepoužívat poradce

Z mé zkušenosti poradce plyne, že poradci si mohou dovolit luxus přemýšlení v mnoha souvislostech. V kombinaci s dostatečnými zkušenostmi v oboru (doporučoval bych 10 a více let - zcela vážně!) může být poradce něco jako spojení wikipédie a psychoterapeuta. Doporučuji :)

Poznámka: Na konferenci se pokusím nabídnout i použitelnější odpovědi
Okomentovat