Stránky

čtvrtek, listopadu 15, 2007

Velcro brands


Velcro brands - neboli značky na suchý zip - jsou dnes s námi víc než kdy předtím. Připoměl mi to jeden účastník školení, kterého jsem se nedávno účastnil jako lektor. V mém tematickém bloku jsme mluvili o základech brand managemetnu, měření síly značky a efektivity marketingové komunikace, o spotřebitelském chování... A přišla otázka: "Proč to všechno když vím, že za rok za dva se budeme zase jmenovat úplně jinak a úsilí investované do značky vyjde nazmar?" Otázka není překvapivá ani nová. A z hlediska klíčového zaměstnance firmy je naléhavá. Z hlediska spotřebitele či zákazníka (podle toho, jestli jde o značku v segmentu B2C či B2B) však nemá smysl. Zákazník značkami nežije, neřeší je jako "strategické priority". Jsou pro něj cosi jako konzervy významu.

Z tohoto hlediska je značka buď použitelná (při konstrukci významu) či nikoliv. Je jedno, jestli je značka stará rok nebo sto let. Dokonce je do značné míry jedno, jestli je to značka existující či nikoliv (kdy za "existující" považujeme značku, která je registrovaná a která na trhu skutečně "prodává"). Zákazníci a spotřebitelé jsou schopni snadno zvládnout "migraci" jakékoliv značky, pokud jim taková migrace dává smysl. Viděno zevnitř - značky na suchý zip demotivují zaměstnance. Viděno zvenčí - kardinální otázkou je: "Co to má jako znamenat?"
Okomentovat