Stránky

pondělí, září 21, 2009

To lepší v nás je mimo nás

KDU ČSL má ze všech politických stran, které se předvedli ve volební kampani nanečisto nejlepší slogan: pokouší se propojit pollitický program s morálním imperativem a zároveň staví na tom plachém zvířátku, kterému power manažeři teď populárně říkají insight. Protože všichni jsme zhřešili a zároveň chceme doufat, že náš stín má svého čitelného, důstojného a kultivovaného protihráče, který nakonec ovládne šílenství. Nechme stranou, co následuje - že si z nás nakonec Svobodova strana dělá doslova "dobrý den". A nechme stranou zejména, že to lepší v nás je zejména mimo nás - v tom smyslu, že je vyjednané, podmíněné, naučené, konvenční. Já bych se proto přimlouval pro modifikaci toho sloganu, který by měl potenciál zavazovat české elity: Vnutíme Vám to lepší v nás.

Posted via email from tomashrivnak's posterous

Okomentovat