Stránky

středa, července 14, 2010

Žít Brno, nechápat nic

Brno nemá tvář. To je jeho problém - dozvídáme se ze zjištění výzkumu slovenské společnosti Corporate Consulting Group, které zveřejnil v tomto článku Deník.cz. (Společnosti Touch Branding děkujeme za upozornění přes FB.)

Problém bude vyřešen sloganem Žít Brno, který má moravská metropole napříště používat. Společnost Corporate Consulting Group, se ústy Vesny Korošové domnívá že, "se za ním skrývá široká paleta prožitků. „V Brně mohou lidé zažít přírodu, lidi či atmosféru a slogan jim to má přiblížit,“ nastínila Korošová". Drama tvorby tohoto sloganu je shrnuta v následující citaci: "Vybírali jsme například mezi možnostmi Brno město s tváří, Kapesní velkoměsto, Zažít Brno či Prožít Brno. Jako nejlepší jsme nakonec vybrali slogan Žít Brno,“ upřesnil Michal Jelínek z Kanceláře strategie města, který má propagaci Brna na starosti."

Nehledě na to, že slogan bezprostředně vyvolává konotace na popkulturní ready-made "nuda v Brně" (kterou - jak víme - lze v tomto městě prožít intenzivně), je výsledkem zhovadilého barbarismu, je výsledkem stánkového prodeje lingvistického kýče, který ani sám neví, že je takto nabízen. Pseudopoetismus sloganu Žít Brno, jako vystřižený z Nedělní chvilky poezie z roku 1985, za Brnem definitivně zavře dveře a spustí oponu. Poslední ať zhasne světlo.

 Co jiného však čekat od "konzultačno-poradenskej spoločnosti" (web CCG), která "pomáha samosprávam, štátnym inštitúciám a príspevkovým organizáciám pri kreovaní (sic!) identity sociálnych systémov, ktoré spravujú (mesto, VÚC, región, štát)" (Zdroj: ibid) 

Jako Slovák a marketingový profesionál dlouhodobě pracující v Čechách a zabývající se také problematikou místních značek (place branding) doufám a věřím, že:
  • Brno najde odvahu k tomu, aby vyhmátlo a atraktivně vyjádřilo svou konkurenční výhodu
  • Brno nedovolí, aby se jeho identita stala rukojmím poradenské společnosti, která vidí svět jako šachovou partii (viz web společnosti CCG) a proces změny a zavádění značky jako cosi podobné standardům ISO

Posted via email from Garlic and sapphires in the mud

Okomentovat