úterý, června 18, 2013

Filosofie vs feelosofie v marketingu


Marty Neumeier tvrdí, že značka je “něčí osobní pocit” (“...it’s a PERSON’s gut feeling.” Caps M. N.) Jistě, postoj, který si ke značce vytváříme předpokládá nějaké její “pocitové zpracování” (a to v první řadě). Avšak přesvědčení, že značka není nic než metabolická změna fyzikálněchemické povahy, která se šíří po nervovém či svalovém vláknu, vede v marketingu k současné praxi, které říkejme feelosofie. Feelosofický přístup absolutizuje roli individuálních pocitů - a to nejen ve vnímání značky spotřebiteli, ale i v jejím plánování a řízení u marketingových profesionálů. Navíc, feelosofie není žádná vědomá marketingová cesta či škola, ale improvizace, kterou marketéři často nastavují nedostatek znalostí a teoretické erudice. V marketingu jde nakonec přece o to prodávat víc věcí více lidem častěji a za více peněz (viz např Sergio Zyman). Jednoduché jak facka.

Protipólem feelosofické epidemie je tzv. performatitída - nemoc, která dnes rovněž postihuje velký počet marketingových profesionálů. Performatitída oproti gut feeling staví výkonnostní metriky a transakční data. Z těch konstruuje svoje viry, kterými potom napadá a ničí velké i malé podniky. Zákazník se v performatistické verzi světa stává souborem transakcí, clicků a cookies. Vedeme ho jako položku, kterou je třeba efektivně protáhnout masomlejnkem prodejního procesu a nacpat do korporátní klobásy.

Alternativou k feelosofii i performatitídě je filosofie marketingu (čti podobně jako filosofie jazyka, filosofie vědy či filosofie dějin), která by měla tvořit fundament praktického marketingového uvažování a rozhodování. Filosofie?! Fundament praktického rozhodování?!? Marketingového?!?!

“The marketing concept is a philosophy. It makes the customer, and the satisfaction of his or her needs, the focal point of all business activities. It is driven by senior managers, passionate about delighting their customers.
Marketing is not only much broader than selling, it is not a specialized activity at all It encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of the final result, that is, from the customer’s point of view. Concern and responsibility for marketing must therefore permeate all areas of the enterprise.”
Peter Drucker

Žádné komentáře: