sobota, ledna 22, 2005

Taktická strategie?

Dan Herman, přední izraelský marketingový konzultant, ve svém článku na www.brandchannel.com upozorňuje na neadekvátnost tradičního strategického plánovacího paradigmatu. Tím je trojice KDE JSME - KAM SE CHCEME DOSTAT - JAK SE TAM DOSTANEME. Výchozí bod je určen analýzou prostředí, konkurence, vlastních silných a slabých stránek a dalšími analytickými vstupy (podle druhu strategické aplikace). Koncový bod je dán jako cílový stav. Mezi těmito dvěma póly operuje strategie - a vzniká tzv. "strategic gap", neboli strategický předěl. Dan Herman však upozorňuje, že tento tradiční model platí za předpokladu, že

- cílový stav může být znám a popsán
- svět je stabilní
- strategií se zabýváme pouze my a nikoliv naše konkurence

Je jasné, že žádný z těchto tří předpokladů neplatí (ani dnes a zřejmě neplatil ani včera - podobně jako jsme byli při pokusech v hodině fyziky upozorňování na to, že uvedený pokus lze korektně provést pouze v ideálních podmínkách, které však nikdy nenastanou). Dan Herman nabízí svoji "What's Next" strategii-taktiku, která je elegantní, novátorská a přeje tvůrčímu myšlení. Přátelé! Rychlá doba není omluvou pro chybějící strategii! Alespoň tu taktickou :)
Okomentovat