Stránky

pondělí, srpna 01, 2005

Join the burn out club!


O SYNDROMU VYHOŘENÍ V MARKETINGU

O vyhoření v souvislosti s marketingem člověk začne přemýšlet více méně intuitivně: doslechl se o tomto syndromu od přátel, kteří se dlouhá léta věnují medicíně, například, a nechce zaostat. Potom začne člověk přemýšlet o hlubším významu, ba struktuře syndromu vyhoření a narazí na tento článek.

Dozví se, že u syndromu vyhoření musí být přítomné tři faktory: emocionální vyčerpání, depersonalizace a pocit profesní nenaplněnosti či selhání. Vida! Není divu, že se se syndromem vyhoření setkáváme u "markeťáků" a lidí z reklamních agentur: tak zaprvé se od nich vyžaduje neustálé a nespoutané tvůrčí hoření jako trvalý modus vivendi (frikulínství - jak se obecně vžilo), dále všichni slouží nějakému specifickému druhu lidí (ne nepodobně lékařům, kteří slouží PACOCHŮM) - zejména SPOTŘEBITELI nebo KLIENTOVI - kteří rozhodně jeho/její práci nedoceňují a v posledku je reklama a marketing podle jedné definice docela marnou snahou přesvědčit někoho, kdo vás neposlouchá, aby si koupil něco, co nepotřebuje.

Syndrom vyhoření (neboli burnout syndrome)
se často dostavuje za jistých okolností, zejména pokud:

- Očekáváte nápor práce vyžadující dlouhé přesčasy.
- Cítíte, že ztrácíte kontrolu nad plánováním svého času a příjmů a také ztrácíte respekt ke svému profesionálnímu poslání.
- Jste vyzývání k tomu, abyste v práci podstupovali větší rizika protože je nutné snižovat náklady a zvyšovat "kvalitu".
- Nejste schopni vyvážit pracovní a soukromý život.
- Cítíte sníženou kolegialitu a úroveň socializace mezi kolegy.
- Cítíte nedostatek pozitivní a včasné zpětné vazby od managementu či vlastníků společnosti.
- Máte problém říci "ne" (v práci, doma, ve škole, při spolkových a sportovních aktivitách...)
- Požadavky zákazníků jsou příliš vysoké, až nesmyslné.

Za každou splněnou podmínku si dejte jeden bod. Pokud dosáhnete alespoň pěti bodů, vítejte v klubu.

Stejně tak, jako se objevil burnout syndrome, musely se objevit i způsoby, jak jej zvládat (coping strategies). Jedním z nich je kognitivní terapie - čili uvědomění si problému, jeho příčin a snaha bojovat s ním prostřednictvím jeho pochopení a racionálního uchopení. Jiným způsobem je zvládání symptomů. Dalším je únik. Když začneme tím posledním, nabízí se možnost odstěhovat se do Indie, začít pracovat pro nadaci Člověk v tísni nebo hulení. Zvládání symptomů pracuje s mantrami jako "jsem klidný, všechno je v pohodě" a s technikami typu trhací panenka. Nejproduktivnější je podle mých zkušeností kognitivní terapie: uvědomění si, že marketing je univerzálním kontextem zprostředkování v západní společnosti (viz knihu Kalmana Applbauma) a že tudíž nedělat (v nějaké podobě) marketing znamená nechat se vystřelit na Mars nebo stát se radikálním imámem. Zkuste kognitivní terapii!
Okomentovat