Stránky

pondělí, listopadu 05, 2007

Značka je jazyk

Přesvědčuji se o tom dnes a denně: jak mluvíme o sobě, o svém trhu, o své firmě určuje nejen to, jak budeme jako vnímáni, ale jací doopravdy budem! Tato tvůrčí síla slova v marketingu je asi důvod, proč se do našeho oboru stěhují všichni přeživší modernisté, kteří přísahali na Saussura, případně na Mukařovského s Jakobsonem. Když jsem ve škole v polovině osmdesátých let četl Lotmana a Bachtina, netušil jsem, že to bude použitelné pro roztáčení kapitalistických kol.
Okomentovat