Stránky

středa, září 13, 2006

Vedení místo poradenství

Víte co je to "žít v textu"? Mě se to děje už několik týdnů - od té doby, co se chystám napsat příspěvek o tom, jak mnohé české firmy (rozuměj firmy působící v Česku) zaměňují potřebu poradenství a potřebu vedení. Za tu dobu jsem pracoval na několika projektech, kde se mi tento poznatek potvrdil. Zatímco si firma objednává poradce (který, zdá se, má poskytnout kritickou reflexi problému a alternativy řešení), ve skutečnosti volá o pomoc při vedení firmy (=přijímání rozhodnutí, delegování, motivaci...) Vedlejším produktem tohoto volání o pomoc je samozřejmě většinou nepochopení (nepřijetí) role konzultanta v objednatelské firmě. Až příliš často manažeři českých firem spojují konzultační podporu s nadějí na vyřešení celé plejády vnitřních firmeních problémů. Konzultant - pokud nechce zklamat - tak přestává praktikovat kritickou reflexi a pouští se do jakéhosi firemního voodoo. Konce si zřejmě dokážete živě představit.

Vedení úzce souvisí s představou o podnikové vizi (o co firma usiluje, kam to chce dotáhnout) a se schopností naplňovat ji v praktickém managementu. V českých firmách často chybí to první ("Vize? No prodávat víc, přece.") a hrubě se improvizuje to druhé ("Selským rozumem, přece.") Přitom existuje docela jednoduchý a účinný nástroj propojování těchto dvou konceptů: řízení značky. Řízení značky lze totiž chápat jako management významu, který nabízí odpovědi na otázky jako:

Jakým smyslem (významem) naplňujeme to, co děláme?
Jaký smysl to má pro naše zákazníky/spolupracovníky?
Co lze dělat, aby se smysl našeho podnikání proměnil?

Možná to už bude znít jako šílená přeinterpretace, ale řízení značky je vlastně taková logoterapie, léčba smyslem. Možná je to lék i na českou manažerskou obrnu.
Okomentovat